LaTex v Brně

Chlumský Marek mchlumsky at dpmb.cz
Wed Oct 27 16:53:59 CEST 2004


Dobrý den,
 
nevím čím začít, protože jsem jen pouhým uživatel TeXu a snažím se najít řešení a pomoc se kterým si i naše výpočetní oddělení neví rady.
    Již dlouho dobu používáme v Dopravním podniku města Brna pro sazbu služebních jízdních řádů pro řidiče program nebo možná spíše jazyk TeX. Náš systém funguje na principu generování dat z grafikonu vytvořené linky do překodováného (Kam857) textového souboru např. "prac.tex" (viz příloha). Pro úpravu jsme do dnešní doby používali editor TeXtelmExtel. Po různých úpravách pomocí příkazů a změn fontů jsme po přeložení zobrazovali tyto jízdní řády v prohlížeči "DVI Driver", které jsme následně tiskli nebo převáděli do PDFka. Problém nastal, když mělo dojít ke změně PC a operačního systému z WIN98 na XP, kde dle názoru výpočetního oddělení není schopen tento editor správně fungovat. Náhradou za předešlý editor byl nabídnut nový program "Winshell". Mám-li se vyjádřit stručně a jasně, zeptám se Vás tedy na několik otázek:
 
1. Existuje editor, který by fungoval pod operačním systém XP a dokázal dle různých stylů překládát a zobrazovat soubory v TeXu?
2. Editor Winshell není schopen uznávat příkazy typu písma: \small, \footnotesize apod. 
3. Lze dosáhnout v editoru Winshell stejného typu písma, např. Fixedsys apod., dojde-li ke změně písma, po písmenech "ě,š,č,ř" se vrací font na původní apod.
 
V příloze mailu Vám posílám pár vzorů našich jízdních řádů, včetně stylů pro dokreslení naší problematiky, byl bych Vám také vděčný, pokud by jste mohl tento problém prokonzultovat s některými ze svých kolegů TeXařů. Věřte mi, že s TeXem pracuji již dlouho dobu a nerad bych opouštěl, jen kvůli změně operačního systému našich PC. Budu Vám vděčný za jakoukoliv odpověď, která přispěje ke zlepšení naší práce s TeXem.
 
Děkuji, s pozdravem
 
Marek Chlumský
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dopravní odbor, Oddělení grafikony, jízdní řády
Hlinky 151, 656 46 Brno
+420 543 171 425
+420 608 450 200
mchlumsky at dpmb.cz

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 2743 bytes
Desc: Glacier Bkgrd.jpg
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment.jpe 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LJR_DVI_2.STY
Type: application/octet-stream
Size: 124 bytes
Desc: LJR_DVI_2.STY
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: JRX.STY
Type: application/octet-stream
Size: 20637 bytes
Desc: JRX.STY
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0001.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ljr01.sty
Type: application/octet-stream
Size: 8341 bytes
Desc: Ljr01.sty
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0002.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ljr01x.sty
Type: application/octet-stream
Size: 8567 bytes
Desc: Ljr01x.sty
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0003.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ljr01x_dvi.sty
Type: application/octet-stream
Size: 8574 bytes
Desc: Ljr01x_dvi.sty
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0004.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LJR.sty
Type: application/octet-stream
Size: 55 bytes
Desc: LJR.sty
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0005.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LJR_2.sty
Type: application/octet-stream
Size: 126 bytes
Desc: LJR_2.sty
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0006.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LJR_201.STY
Type: application/octet-stream
Size: 1329 bytes
Desc: LJR_201.STY
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0007.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: LJR_DVI.STY
Type: application/octet-stream
Size: 59 bytes
Desc: LJR_DVI.STY
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0008.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PRAC.TEX
Type: application/octet-stream
Size: 7911 bytes
Desc: PRAC.TEX
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0009.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 1_930420.TEX
Type: application/octet-stream
Size: 14670 bytes
Desc: 1_930420.TEX
Url : http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/attachments/20041027/303ab3c6/attachment-0010.obj 


More information about the csTeX mailing list